Despre credit
Imprimare

Operatiuni Creditare tip Amanet


Despre Credit


Termeni si Conditii


Operatiuni Creditare tip Amanet garantate cu Metale Pretioase

Termeni si conditii:

termen minim 5 zile

comision de la 0,19%/zi

Oferta este valabila doar la comisioanele care nu sunt supuse altor reduceri.

Operatiuni Creditare tip Amanet garantate cu Electronice, Telefoane Mobile, Antichitati, Biciclete, Diverse Bunuri Mobile

Termeni si conditii:

termen minim 5 zile

comision de la 0,49%/zi

Oferta este valabila doar la comisioanele care nu sunt supuse altor reduceri.

Operatiuni Creditare tip Amanet garantate cu Autoturisme, Motociclete, ATV-uri, Scutere

Termeni si conditii:

termen minim 7 zile

comision de la 0,39%/zi

Acest tip de credit nu beneficiaza de reduceri.

Client Fidel?

Clientii care figureaza in baza de date cu peste 5 contracte de imprumut beneficiaza de reducere la comision cu

0,1%/zi.

la credite garantate cu metale pretioase si

0,2%/zi.

la credite garantate cu electronice, telefoane mobile, antichitati, biciclete, diverse bunuri mobile

Oferta este valabila doar la comisioanele care nu sunt supuse altor reduceri.Credit        La încheierea Contractului de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile, debitorul trebuie să prezinte un act de identitate (carte de identitate, paşaport, permis auto).

        Contractul de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile se poate încheia pe o perioadă minimă de 5 zile şi o perioadă maximă de 30 de zile (20 de zile plus 10 zile de asteptare).

        Contractul de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile se poate prelungi pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 20 de zile (plus zilele de asteptare), ori de câte ori doreşte clientul , achitand comisionul la zi.

        Imprumutul poate fi achitat şi în rate. La prelungirea termenului scadent, clientul poate achita si o parte din imprumut.

        Comisionul este recalculabil în funcţie de perioada efectivă a împrumutului, dar nu mai puţin de 5 zile.

        Cuantumul comisionului aferent perioadei de aşteptare este cel stabilit la încheierea Contractului de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile fiind calculat la suma totala de rambursat, pentru fiecare zi.

        Perioada de aşteptare după termenul scadent este de 10 zile calendaristice.

        Prelungirea termenului scadent la Contractul de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile se poate face de orice persoană, nu numai titularul contractului, fără a fi necesară o împuternicire prealabilă, achitand comisionul la zi.

        Restituirea bunului amanetat se poate face până la expirarea termenului scadent si a zilelor de asteptare, cu condiţia achitării împrumutului şi a comisionului aferent pînă la data retragerii.

        La retragerea bunurilor folosite ca garanţie, clienţii trebuie să se prezinte personal, cu buletinul de identitate şi contractul de împrumut. În cazul în care clientul nu are actele necesare pentru retragerea bunurilor folosite ca garanţie (furt, pierdere, distrugere etc.) trebuie sa ne anunţe de urgenţă această stare de fapt, pentru a evita retragerea bunurilor sale de către alte persoane. Dacă nu se face anuntul în timp util, Moment Credit Amanet nu îşi asumă răspunderea pentru bunurile retrase de către alte persoane ce deţin actele necesare.

        Clienţii care nu pot veni personal pentru a retrage bunurile folosite ca garanţie trebuie să împuternicească altă persoană să retragă în numele lor şi pentru ei bunurile amanetate. Împuternicirea se efectuează numai de către titularul contractului, numai la agentia la care a fost incheiat Contractul de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile. Fără împuternicire, contractul nu va putea fi retras decât de către titular. Persoana împuternicită va efectua retragerea doar dacă prezintă un act de identitate.

        La retragerea Contractului de Imprumut tip Amanet garantate cu diverse bunuri mobile clientul trebuie să verifice integritatea bunurilor sale şi numărul de obiecte retrase. Reclamaţiile ulterioare nu se iau în considerare.

        Clientii nostri sunt persoane onorabile care solicita un imprumut urgent. Nu dorim sa incurajam imprumuturile care nu pot fi rambursate, singura solutie ramanand valorificarea garantiilor.

        De asemenea, nu incurajam infractionalitatea, deci nu acceptam garantii cu provenienta echivoca. In acest sens, Moment Credit Amanet primeste in garantie doar bunuri mobile pentru care debitorul (clientul) poate face dovada ca se afla in proprietatea lui, ori declara pe propria rapundere ca ii apartin.

        Nu intocmim Contracte de Imprumut tip Amanet garantate cu diverse bunuri mobile, minorilor si persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcolice si/sau altor substante halucinogene, limbaj si/sau comportament neadegvat.Linia de Credit


Mai multe Contracte de Imprumut tip Amanet garantate cu același bun mobil


        Simplu! Vom evalua bunul pe care doriti sa-l garantati, la o anumită valoare (valoarea maxima) in acel moment aveti posibilitatea de a ridica doar o parte din acea valoare( impumut maxim care se poate acorda pentu acel bun garantat) intocmindu-va Contractul de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile Baza , dupa care, daca este cazul, veți reveni pentru a ridica restul de bani intocmindu-va Contract de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile, cu garantie initiala in contract baza, ori de cate ori aveti nevoie, indiferent de numarul de contracte ulteriore pana se atinge plafonul maxim a bunului evaluat cu care ati garantat in contractul baza(initial).

        Data scadenta la Contractele de Imprumut tip Amanet garantate cu diverse bunuri mobile (ulterioare), nu trebuie sa depaseasca data Contractului de Imprumut tip Amanet garantate cu diverse bunuri mobile (Baza). Mai exact nu aveți cum rambursa împrumutul din contractul (Baza) fara a fi rambursate împrumuturile (ulterioare) garantate cu același bun. Atat Contractul de Imprumut tip Amanet garantat cu diverse bunuri mobile (Baza) cat si Contactele de Imprumut tip Amanet garantate cu diverse bunuri mobile (ulterioare) pot fi prelungite la termenul scadent prin achitarea comisionului pana la acea data sau achitate in rate, mai exact, comisionul pana la acea data, plus o parte din împrumut.Fondat 2002